You are here: Home / Programs / Grant Recipients / 1997 / Jin Ping Mei Revisited: Xu Jin Ping Mei & Xingshi Yinyuan Zhuan as the Seventeenth- Century's Responses
: 1997
: Jin Ping Mei Revisited: Xu Jin Ping Mei & Xingshi Yinyuan Zhuan as the Seventeenth- Century's Responses
: Princeton University , USA
: Yu-Chun Yang
: Dissertation Fellowships for ROC Students Abroad
: US$15,000